شوخی بامزه پرویز پرستویی با زمانی که کرونا نبود!+عکس