روایت فرمانده نیروی زمینی ارتش از تفاوت‌های ارتش ایران و ارتش آمریکا