حتی در جنگ هم کشورها حق اعمال تحریم غذا و دارو ندارند/ اقدامات آمریکا در ردیف جنایت جنگی و نسل‌کشی است/ به نظر می‌رسد کسی که نیاز به کمک دارد، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی هستند