برنی سندرز از رقابت برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ کناره‌گیری کرد