ملک سلمان در نشست جی ۲۰ برای مبتلایان به کرونا شفای عاجل طلب کرد