خبر خوش پرویز پرستویی از عمل موفقیت‌آمیز دوبلور پیشکسوت