فرمانده نیروی زمینی ارتش: آمادگی ایجاد ۸۰۰۰ تخت بیمارستانی دیگر را در کشور داریم