علی مسعودی در کنار گوینده خبر دوست داشتنی شبکه یک + عکس