دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ استقلال را نابود کردند !