دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ یک احتمال تازه در استقلال برای پرداخت بدهی ها !