دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ پرسپولیس یک روز با من قهرمان آسیا می شود !