بیرانوند به انتقادات واکنش نشان داد: اگر بی‌انگیزه بودم، نیم‌فصل از پرسپولیس جدا می‌شدم