انتقاد پرویز پرستویی به توزیع ماسک بین نمایندگان مجلس/عکس