دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ ما که رئال و بایرن نیستیم ، چرا از ما می ترسند ؟!