از پرویز پرستویی و پسرش تا هدیه تهرانی و مهدی پاکدل در «هم گناه»