تصویری از شناسنامه رهبرانقلاب در حاشیه رای دادن ایشان در حسینیه امام خمینی(ره)