کارت پایان خدمت جعلی، متقاضی صدور گذرنامه را به دردسر انداخت