سفیر ایران: مجلس جدید از گسترش روابط با روسیه حمایت خواهد کرد