شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#22 بهمن

بر اساس بند 1-2-4 ماده 28 دوباره رد صلاحیت شدم/ قول داده‌اند روز 22 بهمن بسیاری را تایید صلاحیت کنند/ یک اعتراض دیگر نوشتم