کارت پایان خدمت جعلی، دامن گیر متقاضی صدور گذرنامه شد