هیوندای پس از توقف در چین به سمت هند تغییر مسیر می دهد