امضای دو تفاهم نامه مهم برای رفع نیاز صنعت نفت و گاز در بخش خطوط لوله