پایان رکورد شکست ناپذیری سولسشر مقابل ۵ تیم برتر جزیره