انفجار ۲ خودرو بمبگذاری شده در حسکه/ تداوم پیشروی ارتش سوریه