سوریه| ادامه پیشروی ارتش در حومه ادلب؛ پاکسازی چند روستا از اشغال النصره