انعقاد تفاهم نامه بین 2 وزارتخانه برای تامین مسکن کارگران