استقرار تجهیزات نظامی ترکیه در حومه حماه همزمان با پیشروی ارتش سوریه