خلاصه بازی سایپا و پرسپولیس/ باخت خودروسازان در هوای آلوده