فدراسیون قایقرانی و شرکت مکین دریا تفاهم نامه همکاری امضا کردند