دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ بیرانوند : برای مازیار ناظمی فقط متاسفم !