دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ می خواستند مذاکره با برانکو را به کالدرون بگویند !