شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#فدراسیون کشتی#جام جهانی#تاریخ

دو تاریخ پیشنهادی فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی برای برگزاری جام جهانی فرنگی