شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#مسکن#معلمان#صندوق ذخیره فرهنگیان

گفتگو|استفاده از منابع صندوق ذخیره فرهنگیان برای ساخت مسکن معلمان