ممنوعیت فعالیت‌های بدنی در فضای باز مدارس تهران تا ۶ آذر