سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: خروج پمپئو از کابینه ترامپ کذب است