روحانی: تهران از گسترش روابط با پنوم پن استقبال می‌کند