کمالوندی: با آمدن فردو به 9500 سو می‌رسیم/ امیدواریم به گام‌های دیگر نیاز نباشد و طرف مقابل به خودش بیاید