کمالوندی: بازرسان فردا نمونه غنی شده در فردو را راستی آزمایی می‌کنند / آزمایش ۱۵ ماشین غنی‌سازی جدید