دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ کالدرون دیگر جونیور را نمی خواهد ؛ گول برزیلی بودنش را خوردم !