تاکید سعد الحریری بر ضرورت حفظ جان تظاهرات‌کنندگان