ال‌بی‌سی: همه احزاب سیاسی لبنان با طرح پیشنهادی سعد حریری موافقت کرده‌اند