دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ کریم سر لیست خریدهای زمستانی پرسپولیس !