62 درصد از بیننده‌های تلویزیون مخاطبان شبکه یک تا سه هستند