دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ چه کسی به کالدرون گفت برانکو اگر می ماند سید جلال را نمی خواست ؟!