خودکشی پدر عصبانی به همراه دختر 5 ساله اش در ایستگاه مترو + عکس | نیویورک