دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ گل ذوب آهن به استقلال آفساید بود !