زمان‌پور: هدف‌مان حضور در جمع 8 تیم برتر جام جهانی است