دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ درخواست بیرانوند از هواداران :مقابل سپاهان به حمایتتان نیاز داریم !