توضیحات انصاری‌فرد درباره مشکل گوارش سیدجلال و ماجراهای جنجالی شهرآورد