کاپیتان پیشین استقلال راز برد در شهرآورد را فاش کرد !